ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

19 สิงหาคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเสนอภาวะการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2464 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3