ผทภ.3 รับมอบโล่รางวัลจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

25 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการสูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการทำงานของหอการค้าฯ ในโอกาสที่หอการค้า จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2564" และรับมอบโล่รางวัลจากหอการค้า จ. ขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจของ จ. ขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล