“สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

07 มิถุนายน 2559
             ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการอบรม “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”  ขึ้น จำนวน 7 ครั้ง  ในจำนวน 7 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบนโยบาย สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงคำปรึกษา คำแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดกำหนดการจัดงานตามไฟล์แนบ