ปรับใหม่โครงสร้างบีโอไอ เริ่ม 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

30 กันยายน 2565
ปรับใหม่โครงสร้างบีโอไอ
เริ่ม 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอำนวยความสะดวกนักลงทุน โดยจัดตั้ง 2 กองใหม่
1.กองบริการชาวต่างชาติ (Expatriate Services Division)
2.กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement Division)
Newly Adjusted BOI Organization
As of September 1, 2022

Introducing two newly established divisions to improve service efficiency, strengthen competitiveness, and streamline the process for investors:
1. Expatriate Services Division
2. Competitiveness Enhancement Division
******************************************************************
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ