BOI ขอนแก่นร่วมออกบูธในงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

16 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ร่วมออกบูธในงาน Air Rail and Logistics Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จัดโดยสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ของ จ.ขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ