ผทภ.3 ร่วมงานเสวนา “โอกาสเชื่อมธุรกิจการค้าไทย-ลาว-จีน บนระบบโลจิสติกส์ ยุค High Speed”

16 กันยายน 2565
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.40 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมงานเสวนา “โอกาสเชื่อมธุรกิจการค้าไทย-ลาว-จีน บนระบบโลจิสติกส์ ยุค High Speed” จัดโดยหอการค้า จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม M2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) มีภาคีเครือข่ายธุรกิจภาครํฐและเอกชนเข้าร่วมเสวนา เช่น สมาคมโลจิสติกส์, สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน, สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น, ม.ขอนแก่น, สำนักงานศุลการกรหนองคาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น