ผทภ.3 เข้าร่วมงานแถลงข่าว "LAB Future & BIO Expo 2022

03 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) เข้าร่วมงานแถลงข่าว "LAB Future & BIO Expo 2022 เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการฯ เสริมศักยภาพ สร้างโอกาสใหม่อีสานทุกภาคส่วน" ณ ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุน การแสดงนวัตกรรม เวทีเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ