ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง BOI & BIO Focus : Investment Opportunities in ISAN

07 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง 

BOI & BIO Focus : Investment Opportunities in ISAN 
วันศุกร์ที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 
เวลา : 10.00 น. - 12.20 น. 


สนใจเข้าร่วมการสัมมนา โปรดคลิก Link :  https://shorturl.asia/5pXE4
 

 

สอบถามเพิ่มเติม

คุณกมลวรรณ เสนไสย โทร : 043-271300