ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING”

16 พฤศจิกายน 2565
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING”
ภายในงาน AGRO FEX 2022
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ. นครราชสีมา

- พบผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน / วัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ / บริการในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร BCG และอุตสาหกรรมอื่นๆ
งานวิจัยและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์/ การขอรับทุนวิจัย
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้านการผลิตและการตลาด


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือดูรายละเอียด https://build.boi.go.th/TH/news/1872/AGROFEX-KORAT-List-of-Business-Matching?fbclid=IwAR1evZSg_9FFaL3VUzHW0d29LTIdkueguU7oZC0pNaZwmBfauhfK3l2E8OE

 สอบถามข้อมูล กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ 0 2553 8111 คุณกัญญารัตน์ ต่อ 6108 คุณศิริน ต่อ 6184