ศทภ.3 ต้อนรับประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น และร่วมกิจกรรม *"ONE FTI KK รวมใจเป็นหนึ่ง

20 มกราคม 2566
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ต้อนรับประธานหอการค้า จ.ขอนแก่นและคณะ และได้หารือถึงความร่วมมือการจัดกิจกรรมเพื่อ จ.ขอนแก่น ต่อมาในเวลา 18.30 น. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ร่วมกิจกรรม *"ONE FTI KK รวมใจเป็นหนึ่ง"* ที่สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน