ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566

02 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น