ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education"

02 กุมภาพันธ์ 2566
>>โอกาสดีสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา หรือ สถานประกอบการ 12 กลุ่มอุตสาหกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education"
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
สนใจติดต่อ 0 2039 5609