ผทภ.3 เข้าร่วมงานสัมมนาพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลผ่านเขตธุรกิจใหม่กับพื้นที่เป้าหมายกรณีจังหวัดขอนแก่น

08 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมงานสัมมนาพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายสร้างประเทศด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลผ่านเขตธุรกิจใหม่กับพื้นที่เป้าหมายกรณีจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น