ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2566

08 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 และ นายณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม