ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุม กรอ.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566

08 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขทางปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น