ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

09 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมคุวานันท์ โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ได้นำเรียนที่ประชุมใน 2 เรื่อง คือ 1) มาตรการส่งเสริมการลงทุน CSR ที่จะสานต่อมีความร่วมมือกับจังหวัดต่อไป รวมทั้งมาตรการ SMEs และมาตรการอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ 2) หารือข้อเสนอในงานสัมมนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570): New Economy, New Opportunities ที่ BOI กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2566