ผทภ.3 ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมคาราวะกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

09 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมคาราวะกับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้นำเรียนมาตรการส่งเสริมการลงทุน CSR ตามดำริว่าเห็นควรให้มีความร่วมมือจากผู้ประกอบการช่วยชุมชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้งซ้ำซาก รวมทั้งมาตรการ SMEs มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม(Smart & Sustainable Industry) และมาตรการอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่