เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่น

11 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ BOI เข้าพบ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและพูดคุยมาตรการส่งเสริมการลงทุน CSR ให้เกิดความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่พัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งมาตรการ SMEs มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม(Smart & Sustainable Industry) และมาตรการอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่