บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด เข้าร่วมออกบูธเป็นผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในงาน SUBCON THAILAND 2023

11 พฤษภาคม 2566
วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2566 บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในพื้นที่รับผิดชอบของ BOI ขอนแก่น เข้าร่วมออกบูธเป็นผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในงาน SUBCON THAILAND 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งงานนี้เป็นงานสำคัญในด้านการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ