BOI ขอนแก่นเข้าร่วมงาน Startup Pitch ชื่องานว่า i2 Pitch ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Health and Wellness”

11 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 นายณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ BOI เข้าร่วมงาน Startup Pitch ชื่องานว่า i2 Pitch ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Health and Wellness” พบและแนะนำมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ประกอบการที่นำธุรกิจ นวัตกรรมด้านการแพทย์ สุขภาพ และ เครื่องสำอาง จาก 10 ผู้ประกอบการมานำเสนอ ณ ชั้น 9 ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล ศูนย์ขอนแก่น (MPIR-KK) อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล ศูนย์ขอนแก่น (MPIR-KK) หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA Khon Kaen) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) โดยมี ดร.กำพล ฤทัยวณิช ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน