บีโอไอขอนแก่นเชื่อมโยงด้านระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ไทยและเกาหลี ระหว่าง TARA และ KIREA-Korea institute for robot industry advancement (หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี)

11 พฤษภาคม 2566
บีโอไอขอนแก่นเชื่อมโยงด้านระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ไทยและเกาหลี ระหว่าง TARA (สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย) และ KIREA-Korea institute for robot industry advancement (หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี) เมื่อวันที่ 10 พค 2566 เวลา 15.00-16.00 น. ในงาน Subcon Thailand 2023 ที่ไบเทค จัดโดยบีโอไอ การพบปะหารือมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือจับคู่ธุรกิจและอาจจะมีจัดคณะมายังภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตนี้
On May 10, 2023 from 15.00-16.00 hr. in Subcon Thailand 2023 Exhibition, BITEC- BOI KhonKaen connected Automation & Robotics between Thailand (TARA-Thai Automation & Robotics Association) and Korea (KIREA-Korea institute for robot industry advancement). There might be some Matching Roadshow in NorthEstern part in the future.