ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจมองหาความร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม CEO BUSINESS MEETING EVENT for ECO TECH

18 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจมองหาความร่วมกับบริษัทญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม CEO BUSINESS MEETING EVENT for ECO TECH 

ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2566 

แนะนำโครงการ : https://www.smrj.go.jp/english/ceo/
ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://bit.ly/3Qs9ilJ

ปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2566