ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น

30 พฤษภาคม 2566
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมแนะนำตัวในวาระแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม