บีโอไอขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี(พ.ศ.2566 - 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่

23 พฤษภาคม 2566
บีโอไอขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี(พ.ศ.2566 - 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่
วันที่ 15 มิถุนายน 2566
เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช จังหวัดนครราชสีมา
“NEW Economy, NEW Opportunities” ผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจใหม่ สนับสนุนการลงทุนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง
The Thailand Board of Investment is organizing a seminar
15th June 2566
“NEW Economy, NEW Opportunities” Investment Direction and Supporting Measures in the Northeastern Region
Please kindly register at
สอบถามรายละเอียด
โทร 044384200
Korat@boi.go.th