ศทภ.3 เข้าร่วมบรรยายในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 11/2566

03 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ทีมบีโอไอขอนแก่น โดยมีนางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ผทภ.3) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ BOI ได้รับเชิญจาก นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์ เข้าร่วมบรรยายในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 11/2566 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยได้บรรยายมาตรการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขต่างๆ ประเภทกิจการภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อที่ที่ประชุมจะนำไปเผยแพร่ ต่อให้ผู้ประกอบการ และเตรียมข้อมูลไปเชิญนักลงทุนเวียดนาม มาลงทุนในขอนแก่น ในงานประชุม “Conference on connecting trade between business of 6 province in the North Central of Vietnam and import – export business of Lao PDR and the Kingdom of Thailand” ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Saigon Quang Binh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ นายนิยุทธ์ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นางสาวณัฏฐิญา ตันทสุข เลขาธิการสมาคมท่องเที่ยว และไมซ์จังหวัดขอนแก่น นายปาณชัย สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายประกิต ทองแท่งไทย ประธานเครือข่าย Biz Club และสมาชิกกลุ่ม Biz Club