อวกาศสู่อนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “อวกาศ” ขุมทรัพย์แห่งเศรษฐกิจอนาคตใหม่ที่มาพร้อมกับโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัด

30 มิถุนายน 2566
อวกาศสู่อนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
“อวกาศ” ขุมทรัพย์แห่งเศรษฐกิจอนาคตใหม่ที่มาพร้อมกับโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัด
จากข้อมูลของ Space Foundation คาดการณ์ว่า ภายในปี 2030 มูลค่าอุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลก จะพุ่งทะยานถึง 1 - 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.5 – 10 ล้านล้านบาท เลยทีเดียว !!
“ธุรกิจอวกาศ” ไม่ใช่เพียงการส่งยานออกไปนอกโลก ตีตั๋วทัวร์อวกาศ หรือ Space X เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด เช่น ระบบ GPS