ศทภ.3 พบปะหารือกับผู้แทน บจก. ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนกลาง

23 มิถุนายน 2566

 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ผทภ.3) และนายณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ นัดพบปะหารือกับคุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ ขอนแก่นพัฒนาเมือง ผู้แทนจากบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และว่าที่ ร.ต.ดิน ศุภวัฒน์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนกลาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคอีสานตอนกลาง เพื่อร่วมหารือขับเคลื่อน Smart City และ Digital Hub ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)