ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง

03 ตุลาคม 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น นายณชนก จิตรมาศ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากนครดานังและร่วมการประชุมหารือการสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง ณ ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3 ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม