ผทภ.3 ได้รับมอบหมายให้ร่วมบรรยายในหลักสูตร Executive Mini MBA ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

03 ตุลาคม 2566
 
เวียงจันทน์ สปป.ลาว ผทภ.3 ได้รับมอบหมายให้ร่วมบรรยายในหลักสูตร Executive Mini MBA ของ มข. & สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่ง สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมบรรยายใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Executive Mini MBA การพัฒนาผู้นำบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัล กลไกการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ(สปป.ลาว) ให้มาลงทุนในประเทศไทย
ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัล
และมีนักธุรกิจ สปป. ลาว ที่สนใจจะร่วมหาผู้ร่วมกิจการและธุรกิจทั้งในไทยและลาว จะได้ดำเนินการจัดการเชื่อมโยงให้ต่อไป
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่ง สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2566
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว