ศทภ.3 ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามข้อสั่งการ จากการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

02 พฤศจิกายน 2566

 
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 เวลา 14.00 น.
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานที่ประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดหนองคาย
เชิญศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามข้อสั่งการ จากการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นปัญหาการส่งออก ขั้นตอนพิธีการศุลกากร การค้าชายแดน และการพัฒนา One Stop Service ระหว่างราชอาณาจักรไทย สปป.ลาว และ สาธารณรัฐประชาขนจีน ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย