สวัสดีปีใหม่ 2567 & Happy New Year 2024 จากพวกเฮา บีโอไอขอนแก่น ศูนย์ภาคฯ 3

26 ธันวาคม 2566
สวัสดีปีใหม่ 2567 & Happy New Year 2024
ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง
 
จากพวกเฮา บีโอไอขอนแก่น ศูนย์ภาคฯ 3