งานจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนจากพนมเปญกับขอนแก่น นครพนม สกลนคร และมหาสารคาม

25 ธันวาคม 2566
งานจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนจากพนมเปญกับขอนแก่น นครพนม สกลนคร และมหาสารคาม
บีโอไอขอนแก่นเชื่่อมโยงขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจใหม่บูรณาการงานร่วมกับหอการค้าขอนแก่น(คุณจิราธิวัฒน์ ศรีหาคำ เลขาธิการอนุกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและข้ามแดน) มิตรผลInnovation Research Center (คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม) และ Glowfish(คุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ) ร่วมด้วย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(คุณปัณณพัฒน์ อัครพลโชติ) นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น(คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล) รองประธานสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น (คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์) ประธานสภาอุตสาหกรรมสาขาปลาปากนครพนม(คุณภูวนาทร์ บุญเลิศ) จัดกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั้นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ส่งผลให้เกิดการเชื่อมและเจรจาธุรกิจที่จะขอบีโอไอได้กว่า 50 คู่ ด้านยาแผนโบราณ สารสกัดจากสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ โรงแรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แปรรูปเกษตรเป็นอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องปรุงรส เฟอร์นิเจอร์ แพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์