ศูนย์ภาคฯ3 บีโอไอขอนแก่น ร่วมกิจกรรม CSR ปลูกป่า-เพิ่มคาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

22 ธันวาคม 2566
พานาโซนิค ขอนแก่น16ปีได้บีโอไอ ศูนย์ภาคฯ3บีโอไอขอนแก่นร่วมกิจกรรม ‘CSRปลูกป่า-เพิ่มคาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน พานาโซนิคขอนแก่นหนึ่งในตำนานการลงทุนจากญี่ปุ่นที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2550 ตั้งที่ อ.น้ำพอง ด้วยความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในสมรรถนะ ทักษะฝีมือ และการบริหารจัดการของผู้บริหารทีมคนไทย ทำให้สามารถสร้างอาณาจักรเมืองฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากต้นน้ำจนปัจจุบันรองรับอุตสาหกรรมอนาคต เช่น EV ไปแล้ว เป็นโครงการทึ่สร้างรายได้สร้างมูลค่าและสร้างงาน ให้ 2000 กว่าชีวิตและไม่ต้องย้ายถิ่นไปที่ไหน