กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

11 เมษายน 2567

ถ้าคิดอยากลงทุนสร้างที่อยู่อาศัย..สมัครด่วน!!! เพื่อรับสิทธิและประโยชน์ ก่อนปี 2568!!!

     กลับมาแล้วจ้าาาา!!!!! 
     บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนอีกครั้ง เพิ่มประเภทกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม ได้รับสิทธิและประโยชน์มากมาย 
ด่วน!!!!! ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2568 เท่านั้น!!!!
     สำหรับผู้ประกอบการ อสังหาฯ ใน 12 จังหวัด ภาคอีสานตอนบน สามารถขอรับคำปรึกษาแบบ exclusive ฟรี!!! ได้ที่ สำนักงานบีโอไอขอนแก่น หรือ คลิกลิ้งค์  เพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม  
> https://www.boi.go.th/upload/content/sor1_2567_65f8fbbf8c8d9.pdf?fbclid=IwAR3crp-kiOJZUnrsT7MeGQFRL_o1JM3XD4wQN7nFmXwHiE3UGS9bstmZitk_aem_AQOTkwrPnkYXM-83r8UMaMp-uzVVsCU1sFAqeRLiXxhPMG_lgNbhzxUzNoTq376Ee-FJy7F-b6Fy3fP7SK2oi7S-