เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนฯ เส้นทาง “กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-โฮจิมินห์”

07 ธันวาคม 2560
เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เส้นทาง “กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ” ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึลู่ทางและโอกาสการลงทุนในสารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจตามไฟล์ที่แนบมาด้วย