ภาพประกอบการสัมมนา“เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ”

26 มิถุนายน 2558
ภาพประกอบการสัมมนา
“เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ”
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่