ข่าวกิจกรรม

ศทภ.3 พบปะหารือกับผู้แทน บจก. ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนกลาง 23 มิถุนายน 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าเยี่ยมคาราวะ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 01 กรกฎาคม 2566

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมบรรยายในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 11/2566 03 กรกฎาคม 2566

Data is empty

บีโอไอขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี(พ.ศ.2566 - 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 23 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2566

Data is empty

บีโอไอขอนแก่นเชื่อมโยงด้านระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ไทยและเกาหลี ระหว่าง TARA และ KIREA-Korea institute for robot industry advancement (หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี) 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

หน้า 1 / 19