ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไรและมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น” 17 ตุลาคม 2561

Data is empty

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา "แนวทางปฏิบัติ การเปิดดำเนินการ การบัญชี และภาษีอากร" 11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา "แนวทางปฏิบัติ การเปิดดำเนินการ การบัญชี และภาษีอากร"

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน" เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เรียนรู้เทคโนโลยี ก้าวสู่ THAILAND 4.0" 11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน" เชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เรียนรู้เทคโนโลยี ก้าวสู่ THAILAND 4.0"

ขอเชิญร่วมสัมมนา “ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 21 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา “ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ

กิจกรรม ศึกษาดูงานเชื่อมโยงการลงทุน “เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนอีสาน บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว” 27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานเชื่อมโยงการลงทุน หัวข้อ “เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนอีสาน บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว นครพนม สกลนคร

หน้า 19 / 21