ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education" 02 กุมภาพันธ์ 2566

Data is empty

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING” 16 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” 24 มิถุนายน 2564

Data is empty

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ 10 มิถุนายน 2564

Data is empty

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 05 พฤษภาคม 2564

Data is empty

ลดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 08 กุมภาพันธ์ 2564

Data is empty

หน้า 1 / 6