ข่าวกิจกรรม

เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนฯ เส้นทาง “กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-โฮจิมินห์” 07 ธันวาคม 2560

เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เส้นทาง “กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ”

ภาพประกอบการสัมมนา“บีโอไอ กับการใช้แรงงานต่างด้าว” 01 ธันวาคม 2560

Data is empty

ขอเชิญร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน” 01 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมประชุมหารือ “BOI พบนักลงทุนและสื่อมวลชน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ โรงแรมไบรท์ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบการประชุมหารือ “บีโอไอ กับการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น” 29 กันยายน 2559

Data is empty

“สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” 07 มิถุนายน 2559

สำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการอบรม “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

ภาพประกอบการสัมมนา“เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ” 26 มิถุนายน 2558

Data is empty

หน้า 20 / 21