ข่าวจาก BOI

มติบอร์ดบีโอไอ 2/2567 01 เมษายน 2567

Data is empty

กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย 11 เมษายน 2567

Data is empty

SOURCING - ต้องการผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศ เพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร 10 ตุลาคม 2566

Data is empty

มาตรการสนับสนุนการลงทุนของบีโอไอในกิจการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 03 ตุลาคม 2566

Data is empty

Green Tech เทคโนโลยีรักษ์โลกที่ถูกสร้างสรรค์ จนสามารถใช้งานได้จริงและเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลก 27 มิถุนายน 2566

Data is empty

อวกาศสู่อนาคต นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย “อวกาศ” ขุมทรัพย์แห่งเศรษฐกิจอนาคตใหม่ที่มาพร้อมกับโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัด 30 มิถุนายน 2566

Data is empty

หน้า 1 / 15