ข่าวจาก BOI

บีโอไอ ขยายเวลายื่นรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในระบบ e-Monitoring 21 กันยายน 2563

Data is empty

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563 18 กันยายน 2563

บีโอไอปรับโครงสร้างใหม่ เริ่ม 5 ตุลาคม 2563

บีโอไอเผยคำขอส่งเสริม 6 เดือน 1.5 แสนล้าน อุตสาหกรรมการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 174 14 สิงหาคม 2563

Data is empty

บีโอไอหนุนผู้ประกอบการไทย ลุยจัดงานจับคู่ธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19 14 สิงหาคม 2563

Data is empty

บีโอไอชู “SMART Visa” ดึงบุคลากรคุณภาพสูงเข้าไทย 11 สิงหาคม 2563

Data is empty

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง "เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 10 สิงหาคม 2563

Data is empty

หน้า 1 / 6