สถานที่ตั้ง


 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3  
เลขที่ 177/54 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4327-1300-2
โทรสาร  : 0-4327-1303