ข่าวกิจกรรม

BOI ขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมสุขภาพ เมดิโคโพลิส 05 มีนาคม 2564

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” 08 มีนาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 26 มีนาคม 2564

Data is empty

กิจกรรมเข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 26 มีนาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองขอนแก่นและรับมอบส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน 10 กุมภาพันธ์ 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 29 มกราคม 2564

Data is empty

หน้า 2 / 13