ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และคณะนักธุรกิจและผู้ประกอบการของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Business Group) 03 พฤศจิกายน 2566

Data is empty

ผทภ.3 ได้รับมอบหมายให้ร่วมบรรยายในหลักสูตร Executive Mini MBA ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว 03 ตุลาคม 2566

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง 03 ตุลาคม 2566

Data is empty

ศทภ.3 พบปะหารือกับผู้แทน บจก. ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคอีสานตอนกลาง 23 มิถุนายน 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าเยี่ยมคาราวะ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 01 กรกฎาคม 2566

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมบรรยายในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 11/2566 03 กรกฎาคม 2566

Data is empty

หน้า 2 / 21