ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 19 สิงหาคม 2564

Data is empty

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารแรงงานในต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการไทย” ครั้งที่ 2 04 สิงหาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 15 กรกฎาคม 2564

Data is empty

ศทภ.3 จัดสัมมนาออนไลน์ (Zoom Webinar) หัวข้อ การใช้งานและวิธีปฏิบัติ RMTS Online 07 กรกฎาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 06 กรกฎาคม 2564

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2564 05 กรกฎาคม 2564

Data is empty

หน้า 2 / 16