ข่าวกิจกรรม

“สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” 07 มิถุนายน 2559

สำนักงานส่งเสริมอุตสหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดการอบรม “สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

ภาพประกอบการสัมมนา“เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ” 26 มิถุนายน 2558

Data is empty

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์ 20 เมษายน 2558

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 07 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดิุดรธานี วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ" 07 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ เจาะลึก สิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษจากบีโอไอ" ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร

หน้า 16 / 16