ข่าวกิจกรรม

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 02 กุมภาพันธ์ 2566

Data is empty

ศทภ.3 ต้อนรับประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น และร่วมกิจกรรม *"ONE FTI KK รวมใจเป็นหนึ่ง 20 มกราคม 2566

Data is empty

ศทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมกราคม 2566 30 มกราคม 2566

Data is empty

ภาพการสัมมนา (Webinar) เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน” 27 มกราคม 2566

Data is empty

การสัมมนาออนไลน์ “หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันฯ” 10 มกราคม 2566

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง BOI & BIO Focus : Investment Opportunities in ISAN 07 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

หน้า 5 / 21