ข่าวกิจกรรม

บีโอไอขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี(พ.ศ.2566 - 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 23 พฤษภาคม 2566

Data is empty

ผทภ.3 เข้าร่วมการประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2566

Data is empty

บีโอไอขอนแก่นเชื่อมโยงด้านระบบอัติโนมัติและหุ่นยนต์ไทยและเกาหลี ระหว่าง TARA และ KIREA-Korea institute for robot industry advancement (หน่วยงานรัฐบาลของเกาหลี) 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

BOI ขอนแก่นเข้าร่วมงาน Startup Pitch ชื่องานว่า i2 Pitch ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Health and Wellness” 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเซีย จำกัด เข้าร่วมออกบูธเป็นผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในงาน SUBCON THAILAND 2023 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2566

Data is empty

หน้า 3 / 21